Dolnośląski Punkt Konsultacyjno–Doradczy w Ząbkowicach Śl. zaprasza na szkolenie „Ewidencja Księgowa w organizacjach pozarządowych” kierowane do członków zarządów organizacji pozarządowych, księgowych, osób odpowiedzialnych za rozliczenia księgowe w organizacjach.

Szkolenie odbędzie się 10 kwietnia 2015 r. w godz. 15:00-20:00 w Ząbkowicach Śl. Rynek 24 (ZOK II piętro) poprowadzi je Pani mgr inż. Sylwia Koperek – księgowa z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu księgowości organizacji pozarządowych. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny, szkolenie realizowane  jest w ramach projektu Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego finansowanego z budżetu Samorządu  Województwa Dolnośląskiego.

W celach organizacyjnych (przygotowanie materiałów szkoleniowych) prosimy o zgłaszanie osób chętnych do udziału w szkoleniu poprzez formularz zgłoszeniowy lub  telefonicznie pod nr 74 8177173 lub 606333989

Program szkolenia:

15:00 – 17:00   

Ewidencja księgowa:

– Przygotowanie planu kont  zgodnie z  nową Ustawę o Rachunkowości,

 – Sporządzanie raportu kasowego ,

– Dekretacja dokumentów,

– Zapis księgowy,

Zajęcia praktyczne.

17:00 – 17:15        – przerwa kawowa

17:15 – 20:00        – Polityka rachunkowości w NGO w odniesieniu do nowej Ustawy o Rachunkowości,

– Pojęcie i ustalenie wyniku finansowego,

– Sporządzanie zestawienia obrotów i sald,

– Sprawozdanie finansowe i jego elementy – sporządzanie sprawozdania dla jednostek mikro,

– Odpowiedzialność członków zarządów względem US i ZUS.

Zajęcia praktyczne.