23. Światowy Dzień Wody w tym roku przypada w niedzielę 22 marca. Tego dnia Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu organizuje Dzień Otwarty na Zaporze Zbiornika Kozielno.

Zbiornik Kozielno położony jest na rzece Nysie Kłodzkiej, na granicy dwóch województw – opolskiego i dolnośląskiego, dokładnie na terenie gmin Paczków oraz Kamieniec Ząbkowicki. Obiekt, którym administruje RZGW we Wrocławiu, jest zbiornikiem zaporowym o powierzchni sięgającej maksymalnie około 340 h. Zbiornik powstał w 2002 roku i służy przede wszystkim ograniczaniu szkód powodziowych w części położonej poniżej doliny. Spiętrzenie o wysokości 8 metrów wykorzystywane jest do celów energetycznych – przy budowli zrzutowej zbiornika funkcjonuje elektrownia wodna o mocy instalowanej 1,9 MW. Na co dzień obiekt nie jest ogólnie udostępniony, ale osoby postronne od lipca 2014 roku mogą w ciągu dnia bez przeszkód korzystać z kładki technologicznej poprowadzonej nad 3-przęsłową budowlą piętrzącą. Z okazji Światowego Dnia Wody w niedzielę 22 marca obiekt będzie można zwiedzić również od środka.

Światowy Dzień Wody (World Water Day) został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 roku. Święto to obchodzone jest 22 marca i co roku odbywa się pod innym hasłem. Pierwsze obchody odbyły się w 1993 roku. Ich główną ideą niezmiennie jest uświadamianie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną. Interesujesz się hydrotechniką? Chciałbyś dowiedzieć się jak działa budowla zrzutowa i elektrownia wodna? Chcesz zobaczyć z bliska jak przebiega zrzut wody ze zbiornika?

Światowy Dzień Wody 2015_01

Znakomita okazja do zapoznania się ze specyfiką pracy tego typu urządzeń hydrotechnicznych nadarzy się już w niedzielę 22 marca 2015 roku na zaporze Zbiornika Kozielno. Z okazji Światowego Dnia Wody RZGW we Wrocławiu przewiduje możliwość czterech zwiedzań obiektów zbiornika – o godz. 12:00, 13:00, 14:00 oraz 15:00. Zainteresowanych gości oprowadzą wykwalifikowani pracownicy Zbiornika Kozielno, którzy na co dzień pracują na tym obiekcie. Do zapory najłatwiej dotrzeć od strony Paczkowa (dojazd ulicą Miraszewskiego). Serdecznie zapraszamy!

Światowy Dzień Wody 2015_03

Fot: Daniel Ciepierski