W Gminnym Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet.

Obecne były Panie z Klubu Seniora, Kół Gospodyń Wiejskich, Rad Sołeckich z terenu całej gminy. Uroczystość, która miała miejsce wczoraj, rozpoczęła się programem artystycznym pt. „Baby ach te Baby”. Po koncercie wójt Marcin Czerniec zaprosił wszystkie Panie na poczęstunek. Lampką szampana wzniósł toast za zdrowie i pomyślność wszystkich Pań wręczając  Im róże. Był to wyraz wdzięczności i szacunku wobec wszystkich mieszkanek Gminy Kamieniec Ząbkowicki i tych pań, które wywodzą się z naszej Gminy.