Gmina Kamieniec Ząbkowicki ogłosiła dwa postępowania przetargowe na prace konserwatorsko-konstrukcyjne w obrębie Pałacu Marianny Orańskiej. To efekt pozyskania przez samorząd znaczących kwot dotacji przyznanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przetarg pierwszy obejmuje ratownicze prace konstrukcyjne, remont części frontowej dachu pałacu i baszty nr 1 – cała treść ogłoszenia dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przetarg drugi obejmuje  ratownicze prace konserwatorsko – konstrukcyjne w wozowni pałacowej – cała treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferty zgodne z ogłoszeniem można składać do godz. 9:30 w dniu 10 kwietnia 2015 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim.