Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło oficjalną listę zadań, które w pierwszej tegorocznej turze otrzymały dofinansowanie z priorytetu ochrona zabytków. Gmina Kamieniec Ząbkowicki pozyskała kwotę łączną ponad 1 miliona złotych na zadania związane z odbudową pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim.

Na tę sumę składają się dwa pozytywnie rozpatrzone wnioski złożone przez Gminę. Kwota 750 000 zł zostanie przeznaczona na ratownicze prace konstrukcyjne oraz remont części frontowej dachu pałacu i baszty nr 1 w Pałacu Marianny Orańskiej. Druga przyznana już dotacja to 300 000 zł na ratownicze prace konserwatorsko-konstrukcyjne w wozowni pałacowej. To ogromny sukces i największe do tej chwili dofinansowanie w ramach środków na 2015 rok przeznaczone dla Gminy. Na uwagę zasługuje też fakt, iż łączna kwota przyznanej dotacji jest najwyższą w kraju w ramach ogłoszonego wyniku naboru.

Należy także poinformować, że odrębną kwotę 150 000 zł pozyskała Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kamieńcu Ząbkowickim. Środki te umożliwią przeprowadzenie prac konserwatorskich w ambonie z 1710 r. oraz na podjęcie II etapu konserwacji baldachimu, zaplecka, kosza i elementów wejścia w pocysterskim kościele parafialnym.

ZOBACZ PEŁNĄ LISTĘ PRZYZNANYCH DOTACJI

Foto: Radosław Chuchra