20 lutego br. odbyła się VII Sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Obrady skupione były na omówieniu zagadnień związanych z realizacją zadań ustawowo przypisanych do wykonania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ważnym, poruszonym podczas sesji, zagadnieniem była kwestia dotycząca form wypowiedzi oraz poziomu dyskusji o sprawach publicznych prezentowanych przez internautę z bliskiego kręgu osób zasiadających w Radzie Gminy jak również jednego z Radnych. Kultura debaty publicznej zawsze powinna być wysoka, w przeciwnym bowiem przypadku odbija się to później na społecznej negatywnej ocenie osób, które nie mając pełnej wiedzy (wynikającej z dokumentów), wyrażają krzywdzące i nieuprawnione poglądy. Dzieje się to bez poszanowania stanowiska osób znających istotę zagadnienia i problemów z nich wynikających. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia materiału video.