W związku zapytaniami dotyczącymi wyborów prezydenckich rozpisanych na 10 maja 2015 r. przekazujemy kilka ważnych informacji dla wyborców.

  1. Głosowanie korespondencyjne:

W wyborach na Prezydenta RP każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Inaczej jest przy wyborach samorządowych, gdzie tak głosować mogą wyłącznie wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

  1. Dopisanie do spisu wyborców:

Wyborca (w tym wyborca niepełnosprawny) na swój pisemny wniosek, wniesiony do Urzędu Gminy, najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, jeżeli stale zamieszkuje na terenie Gminy albo czasowo przebywa.

  1. Zameldowanie czasowe:

Zameldowanie czasowe nie skutkuje automatycznym dopisaniem do spisu wyborców. W związku z tym osoba taka musi złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców na zasadach jak wyżej, albo w gminie w której jest ujęta w spisie wyborców wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania.

Bieżące informacje Państwowej Komisji Wyborczej znajdują się na stronie internetowej

pkw.gov.pl