Kolejna kadencja samorządu Naszej Gminy niesie ze sobą nowe rozwiązania. W ferworze emocji uczestników obrad Sesji nie zawsze informacje przez nich później przekazywane są pełne.

Istotne jest zatem aby odbiór faktów był dla Państwa dostępny bez konieczności ich streszczania przez osoby trzecie. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych uzyskaniem informacji o pracach Rady Gminy, po każdej Sesji dostępne będą nagrania video z ich przebiegu. Przekaz obrad w takiej właśnie formie wyeliminuje późniejsze wypaczanie ich faktycznego przebiegu.

Pierwszy film dotyczy III sesji z 19 grudnia 2014 r. Najważniejszym punktem obrad było wtedy przyjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na 2015 r.