Od pewnego już czasu drogą elektroniczną (przez program Płatnik lub przez ePUAP) przekazujemy dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co do zasady – taka droga jest obowiązkowa, wyjątek dotyczy jedynie takich podmiotów, które przekazują deklaracje rozliczeniowe za nie więcej niż 5 osób.

Podobne zasady zaczynają funkcjonować w zakresie rozwiązań podatkowych. Od 1 stycznia wchodzą w życie nowe przepisy, które przewidują nowe obowiązki w zakresie składania PIT‐11, PIT‐8C, PIT‐R, IFT‐1/IFT‐1R oraz deklaracji PIT‐40, a także rocznych deklaracji PIT‐4R, PIT‐8AR. Wprowadza je ustawa z dnia 26 września 2014r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.   z dnia 12 listopada 2014r., poz. 1563).

Od 1 stycznia 2015 r. każdy płatnik, którego dotyczy obowiązek sporządzenia informacji lub rocznego obliczenia podatku dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych), będzie zobowiązany do wysyłania formularzy deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie przez Internet. Oznacza to, że jeśli wystawimy za rok 2014 więcej niż 5 PIT‐11 (lub PIT‐8C, PIT‐R, PIT‐40), musimy je przekazać  do urzędu skarbowego drogą  elektroniczną. Mamy na to czas do   28 lutego 2014 r. (w praktyce do 2 marca, jako że 28 luty to sobota).

Również jeśli obsługą księgową (w tym – podatkową) naszej organizacji zajmuje się biuro rachunkowe, musi przesłać  dokumenty dotyczące rozliczenia podatku za rok 2014 drogą  elektroniczną. Jeśli jednak pozostajemy przy tradycyjnej papierowej formie składania deklaracji, czeka nas mała zmiana w zakresie terminu – deklaracje muszą zostać złożone do końca stycznia (a nie lutego), czyli w praktyce do dnia 2 lutego, gdyż  ostatni dzień  stycznia wypada   w sobotę.

Drogą papierową deklaracje złożyć mogą tylko tacy płatnicy, którzy informacje lub roczne obliczenie podatku za dany rok składają za nie więcej niż 5 podatników, przy czym uwzględnia się tutaj wszystkich podatników od początku roku.

Wysyłane elektronicznie dokumenty mogą być:

  • Podpisywane bezpiecznym podpisem elektronicznym (e‐podpisem),
  • Wysyłane za pomocą profilu ePUAP. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów dla usprawnienia procesu składania deklaracji zostanie uruchomiona Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD). Dodać należy, że podobne zmiany czekają również m.in. organizacje pozarządowe w zakresie składania CIT  ‐8 (oraz informacji IFT‐2/IFT‐2R). Tutaj również  będzie co do zasady obowiązywać forma elektroniczna. Warto przy tym wziąć pod uwagę, że złożenie deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku w niewłaściwej formie (np. papierowej,    jeśli odprowadzamy podatek za min.   6 osób) będzie dla administracji skarbowej równoznaczne z ich niezłożeniem.

Jolanta Kluba          

Doradca dla organizacji pozarządowych