In het algemeen, in de strategische planning zijn er twee benaderingen te verschillen – een zaakkundige en een deelnemende. De eerste van deze betreft de volledige uitvoering van de studie door de externe deskundigen, wat de objectiviteit, het juiste niveau van professionaliteit en de efficiënte realisatie waarborgen zal. De zaakkundige benadering is een regel voor de studies met een vakkundig karakter. In de tweede benadering staat in het centrum niet het bestand maar het scheppinsproces, dat de sociale energie wekt en de gemeenschap rond het gezamenlijke werk intergreert.  Dit aspekt is van bijzonder belang voor het creëren van de ontwikkelingsplannen op het lokale niveau, omdat ze de regel van het (door de Europese Unie erkende) subsidiariteitsbeginsel afspiegelt; dus betekent ook de decentraliseerde actie en de problemen oplosssing op het mogelijk laagste niveau.

De btrokkenheid van de lokale gemeenschap bij de vorming van de strategische ontwikkelingsplannen leidt tot de significante veranderingen in het functioneren van zulke organismen zoals steden of gemeenten. Dat verhoogt het identiteitsgevoel van de lokale instellingen, vereinigingen, bedrijven en individuele burgers met de ontwikkelingsdoeleinden en de motivatie voor de deelname in de realisatie van de taken beschreven in de Strategie. De verantwoordelijkheid voor alomvattende ontwikkeling van het bepaalde gebied neemt niet alleen de zelfbestuurlijke administratie, maar ook het brede spectrum van andere onderwerpen. Dankzij zulke handelingen zijn de mogelijkheden voor de verbetering van de levenskwaliteit verhoogd. Het loslaten van nieuwe initiatieven heeft een uniek domino-effect: de gemeenschap die zelf de onwikkelingspotentiaal van haar gebied goed kan gebruiken, is ook in staat om zich nog efficiënter in te spannen en de financiële ondersteuning van de externe bronen te verkrijgen.

Om de zo beschreven effecten van de bewerking van de Vooruitgangstrategie mogelijk te maken, is het essentieel, dat ze echt een werk van de opinievormende vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap zal zijn. Deze vertegenwoordigers zijn gewoonlijk genoemd Lokale Leiders of Het Werkteam voor Vooruitgangstrategie. De rol van externe experten is de bewerking van de zo genoemde diagnose, dus het verzamelen van een compendium van de gegevens die status quo afspiegelen, dan het leiden van de werken van Leiders Teams, de bewerking en het opschrijven van de discussiesresultaten en de raadpleging vanuit het perspectief van de externe waarnemer. De essentiële inhouden van de strategie gaan naar de lokale Leiders Teams en dat zijn:  de beoordeling van sterke en zwakke punten van de gemeente; het formulieren van strategische doelstellingen en taken die tot de realisatie van deze leiden; en het formulieren van de regels van uitvoeringscontrole van de Strategie. De auteurs van dit document hebben hun functie van de externe experten consequent gevolgd, ze hebben de rol van Leiders Teams gerespecteerd en zijn met de gehele mogelijke ondersteuning en de hulp erbij geweest – zowel in termen van de inhoud als ook betreffend de organisatie.

Wij hopen dat de onderstaande studie zal nieuwe impulsen brengen aan de ontwikkeling van de gemeente Kamieniec Ząbkowicki en dat ze voldoet aan de verwachtingen van haar initiatiefnemers.

Tomasz Achremowicz, Robert Boryczka

DE VOORUITGANGSTRATEGIE

VAN DE GEMEENTE KAMIENIEC ZĄBKOWICKI VOOR DE JAREN 2012 – 2020