Vodní nádrž „Topola” se nachází v obci Kamieniec Ząbkowicki na km 97+700 „Nysy Kłodzkiej” (Kladské Nisy), jako další prvek v její kaskádě vedle doposud fungujících nádrží Otmuchów a „Nysa” (Nisa).

Je to víceúčelová nádrž a slouží k: ochraně před povodněmi, zlepšení zásobování vodou, alimentacji řeky Odry, využití vodní energie „Nysy Kłodzkiej” (Kladské Nisy) jak rovněž turistice a rekreaci. Byl postaven v souvislosti s těžením kameniva, jako způsob rekultivace vytěženého prostoru a jeho využitím pro potřeby vodního hospodářství

.

Objem nádrže je 28 mln m3. Stálá povodňová rezerva činí 4,6 mln m3, bezpečnostní rezerwa 6,3 mln m3, także celý objem nádrže Topola určen pro ochranu před povodněmi činí 10,9 mln m3.

Je spojený s nádrží „Kozielno”. Realizace obou nádrží se začala v roce 1986. Po obrovské povodni v roce 1997 se stavba těchto nádrží stala součástí „Narodowego Programu Odbudowy i Modernizacji” (Národního rekonstrukčního a modernizačního programu) jako základní úkol  Ministerstva životního prostředí v oblasti stavby ochrany před povodněmi. Spolu s nádržemi „Nysa” a „Otmuchów” tvoří skupinu víceúčelových nádrží, které jsou součástí systému ochrany před povodněmi Odry.

Obě nádrže byly přirozeně vkomponované do údolí „Nysy Kłodzkiej” (Kladské Nisy). Značná a krásná hladina vody skrášluje krajobray tohto regionu a nový vodní ekosystem obohacuje přirozené životní prostředí. Dodatečně postaven ostrov tvoří nová sídla, podporuje rozvoj populací vodního ptactva a je místem odpočinku pro stěhovavé ptáky. Nádrže jsou vybaveny moderními rybími přechody ve formě mnohokomorového kaskádového přechodu a vodní kanalizací, jak rovněž kanalizací odpadních vod.