BYCZEŃ                   

Het dorp ligt ten zuiden van Kamieniec Ząbkowicki, aan de overkant van Wzgórze Zamkowe (Kasteelheuvel) bij de drukke weg Kamieniec Ząbkowicki – Paczków. Byczeń is èèn van de interessante woonplekken in de gemeente Kamieniec Ząbkowicki. De hier uitgevoerde opgravingen hebben de sporen van de nederzettingen uit het paleolothicum en de steentijd onthuld. In de Middeleeuwen was hier een nederzetting, waarvan de sporen nog tot op heden zijn gebleven. Er staat daar een mooie obelisk opgericht door de Afdeling Archeologie. De eerste heer van Byczeń, Moichno, was de eigenaar niet alleen van Byczeń, maar ook van: Topola Śrem, Pomianów Górny en Płonica. De eerste vermeldingen over Byczeń komen uit het jaar 1251. Vanaf het jaar 1349 behoort het dorp tot de goederen van Cisterciënzers van Kamieniec. In de in 19de eeuw opgerichte steenfabriek zijn de materialen voor de bouw van het paleis in Kamieniec gebakken. In de eerste jaren na de bevrijding was hier de tweede in Polen imkersschool. Het meest wardevolle monument van het dorp is de Heilige Martinuskerk uit het jaar 1771 met de bewaarde muurschilderingen.

405 inwoners – stand op 6 maart 2015

CHAŁUPKI

Geografisch gezien is Chałupki het zuidelijkse dorp van de gemeente Kamieniec Ząbkowicki, aan de grens met de woiwodschap Opole. Tijdens de hier uitgevoerde opgravingen zijn de sporen van de begraafplaats uit de bronstijd gevonden. Op het gebied van de oude defensieve nederzetting is hier in de 14de eeuw een park opgericht. Het park was steeds verrijkt met nieuwe soorten van vegetatie. In het dorp is een historische Kerk van Heilige Johannes Nepomucenus bewaard uit het jaar 1747, die was in het jaar 1967 gerenoveerd, en ook het paleiscomplex.

223 inwoners – stand op 6 maart 2015

DOBOSZOWICE

Het dorp gelegen bij de drukke weg Ziębice – Paczków – Złoty Stok. Vermeldneswaard is hier een Heilige Nicolaaskerk – de eerste vermeldingen over deze kerk komen uit het jaar 1293. Hedendaagse kerk uit de 13de eeuw was in  de jaren 1617 – 1623 herbouwd, en in de 19de eeuw gerenoveerd in de jaren zestig. Ook de poorttoren en een deel van de muur zijn bewaard. Op de noord-oostelijke muur zijn de fragmenten van een sgraffito te zien. Aan de linker kant van de weg naar Ziębice staat een moordkruis. Ook het historische paleiscomplex is hier bewaard.

657 inwoners – stand op 6 maart 2015

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI I

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI II

Kamieniec ontstond tijdens de gevechten tussen Tsjechië en Polen over de Silezische landen. De eerste verwijzing naar Kamieniec komt uit Kronika Kosmasa (De Kroniek van Komas) uit het jaar 1096 – hij vermeld dat prins van Bohemen Brětislav heeft een op een rots gezeten kasteel opgebouwd. Het zal als een vestiging dienen tijdens de tochten naar Polen. De overeenkomst uit het jaar 1137 tussen Bolesław II van Polen en prins van Bohemen Brětislav eindigt bijna tweehonderd jaar periode van Silezische oorlogen. Krachtens deze overeenkomst gaat Kamieniec in de Poolse handen over, tegelijkertijd verliest zijn strategiach balang. Vanaf het jaar 1210 is de verdedigingswerk de zetel van Augustijnen, die hier gebracht zijn door Wincenty van Pogorzela uit het Klooster van de Maagd Maria op Piasek (Zandeiland) in Wrocław. Over de jaren is het klooster met een aantal dorpen verrijkt, geschonken meestaal door de familie van de oprichter en ook door de bisschop van Wrocław – Wawrzyniec. In het jaar 1243, na het varlaten het klooster door Wincent van Pogorzela begint de ondergang van het klooster. Uitendelijk in het jaar 1247 beveelt de bisschop van Wrocław, Tomasz I, het verwijderen van Augustijnen uit Kamieniec. Hun plaats nemen Cisterciënzes uit Lubiąż over, die hier tot oktober 1810 zijn, tot het moment van liquidatie van het klooster door Frederik Willem II van Pruisen. Tot de 15de eeuw had de orde van Cisterciënzes een periode van pracht en praal, tegelijkertijd ontwikkelde ook Kamieniec en werd een belangrijk religieus- en cultuurcentrum. De latere jaren zijn de ondergangstijd van het klooster, mestaal door de Hussietenoorlogen (1426 i 1428), de overstromingen (1496 i 1501), de branden, de Dertigjarige Oorlog (1618 – 1648), de Silezische oorlogen (1740 – 1763). Na de liquidate van het klooster zijn de landgoederen door de vrouw van koning der Nederlanden – Frederica Wilhemina van Pruisen – gekocht. Vanuit het kloosterdorp werd Kamieniec een nederzetting. Het belang van Kamieniec is vergroten, wanneer de prinses Marianne van Oranje-Nassau met haar man Albrecht van Hohenzollern hebben deze nederzetting voor hun zomerresidentie gekozen. In het jaar 1838 is er een beslissing genomen over de bouw van het paleis, die zich tot op het heden in Kamieniec bevindt. Dankzij de financiële ondersteuning van de prinses heeft het dorp ook een weeshuis, een ziekenhuis en een kleuterschool gekregen. Een belangrijke geberutenis voor de ontwikkeling van Kamienies was de bouw van een spoorwegknooppunt die Wrocław met Praag verbindt. In de jaren van de Tweede Wereldoorlog werd het kasteel een verzamelingspunt  voor de kunstwerken,  bibliotheek- en archiefscollecties uit Wrocław, Kłodzko en het bezette deel van Polen, waarvan de meeste verspreid zijn in het jaar 1946. Na de bevrijding in het jaar 1945 werd het kasteel in Kamieniec de zetel van de Sovjet soldaten, die hier meer dan één jaar blijven. Vanaf november 1946 gaat het bestuur in de Poolse handel over, Kamieniec werd Kamieniec Ząbkowicki genoemd en is de zetel van de gemeente.  In het jaar 1958 krijgt Kamieniec de rechten als een „osiedle” en na het jaar 1973 is weer de zetel van de gemeente.

4816 inwoners – stand op 6 maart 2015

MROKOCIN

Het dorp gelegen parallel aan de spoorweg en de weg tussen Kamieniec Ząbkowicki en Paczków. Het meest insteressante monument van het 14de eeuwse dorp is de miskapel. Naast de kapel is er ook een moordkruis te zien.

164 inwoners – stand op 6 maart 2015

OŻARY

Het dorp gelegen bij Góry Bardzkie (Bardzkie Bergen) en het gebied van Laskówka, bij de beek Gruda, op de weg Kamieniec – Laski – Złoty Stok – Kłodzko. De nederzetting opgericht ongeveer het jaar 1230 op initiatief van de monniken uit het klooster in Kamieniec. Hier bevindt zich de historische pariochiekerk van Heilige Catharina van Alexandrië opgebouwd omstreeks de overgang van de 14de naar de 15de eeuw, herbouwd in de 17de eeuw en uitgebreid in de jaren 1853 – 1854.

597 inwoners – stand op 6 maart 2015

POMIANÓW GÓRNY

Het 15de eeuwse dorp ligt parallel aan de spoorlijn en de weg Kamieniec Ząbkowicki – Paczków. Vermeldenswert is hier een kleine historische filiaalkerk van Sint-Barbara, opgebouwd omstreeks de overgang van de 16de naar de 17de eeuw, herbouwd in het jaar 1758. Naast de kerkmuur staat een moordkruis. Bij de weg bevind zich er ook een historisch landhuis uit de 18de eeuw omgeven door het oude park.

150 inwoners – stand op 6 maart 2015

SŁAWĘCIN

Het dorp grenst met de gemeente Złoty Stok in de directe grensgebied. De eerste vermelding over deze nederzetting komt uit het jaar 1302. Vanaf het jaar 1322 behoorde Sławęcin tot de Cisterciënzes uit Kamieniec. De miskapel van de Heilige Jozef van Nazareth komt uit het jaar 1750.

191 inwoners – stand op 6 maart 2015

SOSNOWA

Dit dorp ligt ongeveer 2,5 kilometer weg van Kamieniec Ząbkowicki, bij de weg van Kamieniec Ząbkowicki naar Złoty Stok. Het dorp werd opgericht ongeveer in het jaar 1210 en vanaf het jaar 1300 behoorde het tot het klooster van Cisterciënzes uit Kamieniec. Hier bevindt zich ook de Kerk van Heilige Mattheus uit het jaar 1799, deze werd in de jaren 1972 – 2001 gerenoveerd.

207 inwoners – stand op 6 maart 2015

STARCZÓW

Geografisch gezien is Starczów het noordelijkse dorp van de gemeente Kamieniec Ząbkowicki, gelegen bij de weg Kamieniec – Ziębice. De eerste vermeldingen over dit dorp zijn in de kronieken uit het jaar 1291 te vinden. Vanaf het jaar 1359 is dit het eigendom van het klooster van Cisterciënzes uit Kamieniec. Van dit dorpje stamde een van de meest interessante neolitische monumenten – een koperen bijl met twee messen (èèn van twee gevonden in Polen), maar die is tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren. Hier bevindt zich ook de historische kerk van Heilige Johannes de Doper uit het jaar 1778, de vermeldingen over deze kerk komen al uit de 14de eeuwse kroniken. In het jaar 1778 werd de kerk gedeeltelijk herbouwd en in de jaren 1974 – 1976 gerenoveerd.

684 inwoners – stand op 6 maart 2015

SUSZKA

Dit dorp ligt aan het noord-westen kant van de gemeente. De eerste vermeldingen over de nederzetting komen uit het jaar 1316. Vanaf het jaar 1403 behoorde het dorp tot het klooster van Cisterciënzes uit Kamieniec. Ten oosten van het dorp ligt een goed bewaarde walburcht. Hier bevindt zich ook de Kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten uit het jaar 1687, die werd in het jaar 1837 herbouwd en in de jaren 1975 – 1976 gerenoveerd. Met de bouw van het stuwmeer KAMIENIEC is  er geplaand om hier een van de grootste toeristische punten aan te maken.

65 inwoners – stand op 6 maart 2015

ŚREM

De eerste vermeldingen over Śrem komen uit het jaar 1291. In het jaar 1303 kochte abt Piotr van Kamieniec dit dorp van ridder Hermann Barba. De latere abt Fryderyk van Kamieniec (1666 – 1681) kwam uit dit dorpje. De oorspronkelijke filiaalkerk van Heilige Geest kwam uit het jaar 1666, de hedendaagse uit 1852. In de buurt, op de heuvel die hier de kloof van Nysa Kłodza uitmaakt, zijn steeds de sporen van oeroude groeve.

103 inwoners – stand op 6 maart 2015

TOPOLA

Het dorp ligt langs Nysa Kłodzka, vlakbij de weg Kamieniec Ząbkowicki – Paczków en dateert  van het jaar 1293. In het jaar 1316 is het voor het klooster in Kamieniec gekocht door bisschop Henryk. De hedendaagse, in de jaren 1970 – 1973 gerenoveerde, parochiekerk van Heilige Bartolomeüs komt uit de jaren 1754 – 1757 (de kronieken vermelden dat al. In het jaar 1317 was in dit dorp een kerk). Topola is een geboorteplaats (1690) van Friedrich Bernhard Werner, een van de interessante tekenaars. Dankzij zijn werk hebben wij niet alleen de tpografie van Sileni, maar ook veel afbeeldingen van verschillende objecten, die nu oft de eeinige bron van de informatie over hun vroegere uiterlijk is.

247 inwoners – stand op 6 maart 2015