1838

Marianna Oranžská, nizozemská princezna, dcera krále Viléma I. Nizozemského a jeho první manželky Frederiky Luisy Vilemíny, pruské princezny, poprvé navštěvuje Kamieniec Ząbkowicki, který dědí po své matce. Poté co se Marianna Oranžská rozhodla postavit na území města letní rezidenci, ještě ve stejném roce architekt Karl Friedrich Schinkel pro princeznu připravil první projekt paláce. Staviteli pomáhá taky mladý, nadaný Ferdinand Martius, jehož práce při výstavbě úplně pohlcuje.

1839

Na jaro je zahájená výstavba budovy. Práce vedl Ferdinand Martius a Karl Schinkel na ně dohlížel z Berlína. Na podzim jsou už hotové steny v přízemí, všechny sloupy a pilíře v komnatách a část hradeb obklopujících budovu.

1848

Budova paláce je odložena v důsledku rozvodu Marianny a Albrechta. Z důvodu milostného poměru princezny s podkoním Johannem von Rossumem rozvod proběhl v atmosféře skandálu, vzhledem k čemu Marianna obdržela zákaz pobývání na pruském území déle než 24 hodin, s povinným oznámením na policejní stanici při každém příjezdu a odjezdu. Kromě toho, uloženo na ni trest infámie.

1853

Marianna navštěvuje Kamieniec a nařizuje obnovení prací. Palác předává svému synovi Frederickovi Wilhelmovi Albrechtovi. Sama kupuje statek v obci Bílá voda, která je od Kamieňce vzdálená 12 kilometrů, aby co nejčastěji mohla navštěvovat palác a dohlížet na práce.

1857

Stavba čtvrtého patra je ukončena, první obyvatelé paláce se teď do něj stěhují. Při této příležitosti je zahájen veliký ples a Marianna uděluje vyznamenání Ferdinandu Martiusovi

1872

8 května je na kopci za jeskyní odhalena socha Niké – bohyně vítězství. To znamená oficiální ukončení budovy po málem 33 letech. Celkové náklady budovy palácového a parkového komplexu obnáší 971 692 talárů. Je to ekvivalent tří tun zlata.

1883

Marianna Oranžská umírá. Bude se na ní vzpomínat jako na jednu z nejvíce nekonvenčních žen 19. století, která překonala svoji dobu.

1945

Potomkové Marianny, kteří bydlí v paláci, jsou z důvodu blížící se Rudé armády nuceni uprchnout z území Kamieňce. Rudá armáda z paláce vyváží majetek, pokojové vybavení a umělecká díla. O rok později v objektu vypukl požár a rezidence se stává zříceninou. Mramorové podlahy a sloupy jsou odvezené do Varšavy, aby pomohly při obnově hlavního města po povstání. V padesátých letech pokračuje devastace paláce.

1986

Nemovitost je pronajata na 40 let.

2012                                          

Po uplynutí nájemní smlouvy se palác navrací pod přímé vedení majitele, tzn. obce Kamieniec Ząbkowicki. Komplex byl v katastrofálním stavu.

2013

Po provedení majitelem nemovitosti intenzivních obnov a rekonstrukčních, jak rovněž zajišťovacích prací, palác byl zpřístupněn pro veřejnost.

VIZ PALÁC MARIANNY ORANŽSKÉ

PAŁAC MARIANNY ORAŃSKIEJ_01

www.palacmarianny.com.pl

Návštěvní hodiny paláce se začínají každou hodinu od 10 do 17.

Vstupenky je možno zakoupit v kavárně palác (ul. Zamkowa 9) 15 min. před plnou hodinou.

Pokladní hodiny od 9.30 do 17.00.

Fontánu u strojovny lze obdivovat o víkendech od 12:00 do 24:00 hod., v ostatni dny od  16:00 do 22:00hod.

V případě rezervace vstupenek, organizací výletů a získání dalších informací

se obraťte na Turistické informační centrum:

TEL: 746370167  * E-MAIL: pit@kamzab.pl