Op het terrein van de gemeente Kamieniec Ząbkowicki zijn de volgende gebieden, de architectuurcomplexen, de monumentem (vaste en mobiele – figuren langs de weg) ingeschreven in het register van monumenten:

Byczeń

 • De parochiekerk van Heilige Martinus, , 1771–1774, 1840, 1902, het registernummer 718 op 01.09.1960.
 • De pastorie, nu een woondiensten gebouw, 1728–1730, het registernummer 1833 op 08.10.1966.
 • Het molencomplex, nummer 88, het eerste kwart van de 19de eeuw –1939, het registernummer 1378/Wł op 01.10.1992.
  • de molen, het eerste kwart van de 19de eeuw, het derde kwart van de 19de eeuw, 1909, het registernummer 1378/Wł op 1.10.1992
  • het huis bij de molen, ongeveer 1861–1880, het registernummer 1378/Wł op 1.10.1992
  • de stal, ongeveer de helft van de 19de eeuw,1899, het registernummer 1378/Wł op 1.10.1992
  • de schuur, onegeveer de helft van de 19de eeuw,1899, het registernummer 1378/Wł op 1.10.1992
  • de sportzaal, 1919, het registernummer 1378/Wł op 1.10.1992
  • de houtzagerij, 1939, het registernummer 1378/Wł op 1.10.1992
 • De nederzetting, de Middeleeuw, het registernummer 202/Arch/26 op 29.04.1966.

Chałupki

 • De resten van het kasteel en het parkgebied, Folwark Dolny (Neder Boerderij) nummer 9c (het woon-landbouw gebouw, de stal en het granpakhuis), tweede helft van de 19de eeuw, het begin van de 20e eeuw, het registernummer 968/Wł op 27.12.1983.
 • De molen en het huis, nummer 7, 16de eeuw, voor het jaar 1863, het vierde kwart van de 19de eeuw, het registernummer 1310/Wł op 25.06.1990.
 • De nederzetting, het kasteel, 13de-14de-17de eeuw, het registernummer175/Arch/21 op 06.12.1965.

Doboszowice

 • De parochiekerk van Heilige Nicolaas, tweede helft van 14de eeuw, 1559, 1617–1623, 1727, het registernummer 683 op 14.04.1960.
 • Het kerkhof (14de-18de eeuw), het poortgebouw (1623), de muur van het kerkhof (14de-18de eeuw), het registernummer 1491/Wł op 18.03.1996.

Kamieniec Ząbkowicki

 • De kloosterkerk, de parochiekerk van Maria ten Hemelopneming, ongeveer 1210–ongeveer 1350, 1655, het begin van de 18de eeuw, 1902–1904, het registernummer 136 op 02.01.1950.
 • Het abdijpaleis, Pl. Kościelny (Kerkplein) 4, 1681–1702, na 1817, het begin van de 20e eeuw, het registernummer 321 op 02.08.1956.
 • Het granpakhuis tussen de kerk en de boerderij, Pl. Kościelny (Kerkplein), 1702–1732, na 1817, tweede helft van de 19de eeuw, het registernummer 919/Wł op 31.12.1982.
 • De gebouwen van het kloostercomplex ingeschreven in het register van monumenten — het registernummer 1583/a–h/Wł op 16.07.1997:

> de bewaarde delen van de kloostervleugels (westelijke en noordelijke), de volgende bijgebouwen, Pl. Kościelny (Kerkplein) 2–3, ongeveer 1210–1243, het begin van de 15de eeuw, na het jaar 1428, 1479–1506, 1570, 1681–1702, na het jaar 1817, voor het jaar 1838,

> het poortgebouw met de westelijke vleugel (met de bakkerij en de woningen van de ambtenaars) en de noordelijke vleugel (met de mouterij en later de brouwerij), Pl. Kościelny (Kerkplein), ongeveer 1681–1702, na het jaar 1817, na het jaar 1986,

> het economisch kantoor, later het bijgebouw, nu het huis, Pl. Kościelny (Kerkplein), voor de helft van de 18de eeuw, ongeveer 1830–1840, ongeveer 1990–2000,

> het woon-administratieve gebouw op het gebied van de oude kloosterboerderij (de noordwestelijke hoek), nu het huis, Pl. Kościelny (Kerkplein) 8, 1675?, de eerste helft van de 18de eeuw, na het jaar 1817,de  tweede helft van de 19de eeuw.,

>  het landbouwgebouw op het gebied van de oude kloosterboerderij (in de zuidelijke voorkant) met de schuren, de stallen en het gezelshuis, Pl. Kościelny (Kerkplein) 9, de eerste helft van de 18de eeuw?, na het jaar 1817, tweede helft van de 19de eeuw,

> de oranjerie I op het gebied van de oude tuin van de abt, in 19de eeuw – de tuin met groenten en fruit, Pl. Kościelny (Kerkplein,) ongeveer 1840–1850,

> de oranjerie II met het woondeel op het gebied van de oude tuin van de abt, in 19de eeuw – de tuin met groenten en fruit, Pl. Kościelny (Kerkplein), 12, voor het jaar 1861, de 19de/20e eeuw,

>  het beeldhouwwerk op het gebied van het kloostercomplex, ingeschreven in het monumenten register, het registernummer 747/467 op  7.05.1991,

>  het beeldhouwwerk van Heilige Florianus op de brug voor het poortgebouw, Pl. Kościelny (Kerkplein), 1, 1702 of 1732,

>  het beeldhouwwerk van Heilige Johannes Nepomucenus op de brug voor het poortgebouw, Pl. Kościelny (Kerkplein), 1, 1702 of voor het jaar 1732 (1735 — de datum op de plint),

> het beeldhouwwerk „Bóg Ojciec”(God de Vader) op het gebied van het kloostercomplex, ongeveer 1735, 1935, het registernummer 746/466 op 7.05.1991.

 • De Evangelische Kerk, nu gesloten, Zamkowa Straat, 1882–1885, het registernummer 1842 op 08.10.1966.
 • De gebouwen die tot het paleis-park complex horen, ingeschreven in het register van monumenten — het registernummer 299/34/W¸ op 07.11.1989

> het paleis van Marianne van Oranje-Nassau, Zamkowa Straat, 1838–1841, na het jaar 1855,

> het bijgebouw (de stal), 1838–1841, na het jaar 1855.

> het bijgebouw (het wagenhuis), 1838–1841, na het jaar 1855.

> de tuin op het terras, 1859–1872.

> het landschappark (het paleispark en en het wildpark), voor het jaar 1841, 1859–1872, voor het jaar 1885, het begin van de 20e eeuw,

> de pompenruimte, het ketelhuis en de gasfabriek, Zamkowa Straat 5, 1862–1865, het registernummer 1373/W¸ op 01.07.1992.

 • Het prinsenhuis Albrechtshaus, de villa, nu de zetel van het Gemeenteambt, Ząbkowicka Straat 26, ongeveer 1880, het registernummer 58/A/01 op 22.10.2001.
 • De molen nummer 12a, tweede helft van de 19de eeuw, het registernummer 1301/Wł op 05.03.1990.

Ożary

 • De parochiekerk van Heilige Catharina, 15de eeuw (?), 16de eeuw, het vierde kwart van de 17de eeuw, 1853/1854, het registernummer 1852 op 8.10.1966.

Pomianów Górny

 • De filiaalkerk van Sint- Barbara, 1519 (?), de eerste kwaart van 17de eeuw, 1753, 1910, het registernummer 1855 op 11.10.1966.
 • het beeldhouwwerk van Heilige Johannes Nepomucenus op de kerkmuur, ongeveer 1753, het registernummer 775/496/17 op 17. 10.1994.
 • Kleine Golghota naast de kerk ingeschreven in het register van monumenten, het registernummer 775/496/14 op 17.10.1994.
 • „Ogrojec” (Getsemane, letterlijk: oliepers) (Christus en de slapende Apostelen) bij het zuidelijke deel van de kerkhofmuur, 1802.
 • De kolom met het beeldhouwwerk van een engel, 1802.

Sosnowa

 • De filiaalkerk van Heilihe Maternus, 1799, het registernummer 954/Wł op 20.09.1983.

Topola

 • De parochiekerk van Heilige Bartolomeüs, 1754–1757, het registernummer 1871 op 11.10.1966.

De gebouwen en de complexen ingeschreven in het register van monumenten zijn aan de strenge regels van de instandhouding (beschreven in Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – De Wet op de monumentenbescherming en het behoud van monumenten) onderhevig. Deze regels gelden onafhankelijk van de ligging van zulk object in de bepaalde zone van de instandhouding of buiten deze zonen. Elke renovatiewerkzaamheden, de wijzigingen van de eigenaar, de functie en het doel van het object vereisen de schriftelijke goedkeuring van Wojewódzki Konserwator Zabytków (Woiwodschappelijke Monumenten Restaurateur) op de wijze bapaald in de verordening van de minister van Cultuur en Nationaal Erfgoed op de 18 Oktober 2000 betreffend de regels en de proceduren voor de toekenning en de intrekking van vergunningen voor het uitvoeren van de behoud-, archeologisch- en opgravingswerkzaamheden; en de voorwaarden voor hun uitvoering en de kwalificaties van de personen die recht hebben op de uitvoering van deze werkzaamheden. (Dz. U. nr 93 z 2000 r., poz. 1033).

Bovendien, wordt het voorgesteld om de volgende objecten in de eerste plaats in het register van monumenten in te schrijven:

 • in Byczeń — het kerkhof met de muur en kleine Golghota, de landbouwgebouwen binnen de hoeve van de pastorie nummer 18, de veldkapelltjes bij de spoorlijn en de weg naar Goleszów,
 • in Chałupki — de stalgebouwen binnen de molen nummer 7,
 • in Doboszowice — de groep van de Kruisiging voor het kerkhof, het beeldhouwwerk van Heilige Johannes Nepomucenus naast het huis nummer 79, het paleis en het granpakhuis,
 • in Kamieniec Ząbkowicki — het plannencomplex binnen een deel van Złotostocka Straat in de zone „A“ van de strikte instandhouding,
 • in Kamieniec Ząbkowicki — het Middeleeuwse moordkruis naast het huis in de Kolejowa Straat,
 • in Kamieniec ZąbkowickiIstebka — het molencomplex in de Wąska Straat 5,
 • in Kamieniec Ząbkowicki — de spoorviaduct boven de Ząbkowicka Straat,
 • in Mrokocin — de kapel van Heilige Johannes Nepomucenus,
 • in Ożary — de oude boerderij met de neder boerderij, het nummer 1a,
 • in Sławęcin — de kapel van Heilige Jozef van Nazareth en het huis van de herbergier nummer 21,
 • in Sosnowa — het kerkhof en de kerkhofmuur met het poortgebouw,
 • in Starczów — de kerk, de pastorie en de kolom van Heilige Drie-eenheid,
 • in Śrem — de kerk, het kerkhof met de muur, het huis binnen de boerlandgoederen nummer 32 en de kolom van Heilige Drie-eenheid,
 • in Topola — her kerkhof met de muur en de poorten en ook het beeldhouwwerk van Heilige Johannes Nepomucenus bij de pastorie.

Het gemeenschappelijke programma voor de monumentenzorg in de gemeente Kamieniec Ząbkowicki voor de jaren 2012 – 2016 werd voorbereid in de overeenstemming met de methotologie beschreveen in Poradnik metodyczny (een mthodologische handleiding) bewerkt door Narodowy Instytut Dziedzictwa (Het nationale instituut van het erfgoed)  (gepubliceerd in Kurier Konserwatorski nummer 3, 2009, pagina’s 14-36). Het gemeenschappelijke programma voor de monumentenzorg in de gemeente Kamieniec Ząbkowicki voor de jaren 2012 – 2016 stemt in zijn aannames overeen met de regeringsdocumenten betreffend de strategie op het natonale nievau, met de zelfbesuurlijke documenten betreffend de startegie op het nievau van woiwodschap, powiat en gemeente.   De basis voor dit programma vormen: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki (de studie van de voorwaarden en de aanwijzigingen voor de ruimtelijke ordening voor de gemeente Kamieniec Ząbkowicki) en de lokale plannen van de ruimtelijke ordening.

HET GEMEENSCHAPPELIJKE PROGRAMMA

VOOR DE MONUMENTENZORG IN DE GEMEENTE KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

VOOR DE JAREN 2012 — 2016