Kamieniec Ząbkowicki – počátečně služebná osada u cisterciáckého opatství do roku 1810 a později až do roku 1945 středisko rozlehlých nemovitostí,  zakoupených nizozemskou královnou – dokázal využít svoji výjimečnou šanci v měřítku Dolního Slezska. Historie současného Kamieňce Zabkovického to jsou dějiny čtyř nejprve nezávisle rozvíjejících se v minulosti osad: Kamieňce, Istebky, Łopienice a v povojenném období připojeného Goleniowa Śląskiego.

Ještě v 19.století došlo k významnému teritoriálnímu rozvoji. Jako osada, ve které bylo na základě cisterciácké infrastruktury založeno sídlo knížectví a kde byl postaven monumentální palác, Kamieniec dostal výjimečnou možnost hospodářského a prostorového rozvoje. Díky historickým trakcím ještě v 19. století Kamieniec byl propojen s nejbližšími vesnicemi Istebkou a Łopienicou. Konec 19.století a vznik kolejové tratě začalo rozvoj Kamieňce směrem sousedního Goleniowa Śląskiego.

Dominantou centra Kamieňce Zabkovického jsou rozsáhlé budovy o nadregionálním významu: cisterciácký klášter s kostelem Nanebevzetí nejsvětější Marie Panny, opatským palácem a klášterním statkem. V okolí se vyjímá stojící na Zámkovém návrší obklopený parkem palác Marianny Oranžské – díla nejvýznamnějších tvůrců tehdejší doby. Tak jako v malých městech i v Kamienci už od 19. století vznikaly veřejně prospěšné objekty – školy, charitativní instituce a nemocnice, železniční nádraží, hospody, restauranty a poštovní úřady. Centrum Kamieňce se rozvíjelo podle vzoru městečka (na základě existujícího do konce moderní doby náměstí před opatstvím).

Ještě v 19. století se Kamieniec stal sídlem administrativní oblasti státní správy. V poválečném  období – střediskem obecní samosprávy.

Bogna Oszczanowska, Maria Czyszczoň, Donata Trenkler