Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki – w porządku obrad:

1. Rozpatrzenie skargi – kontynuacja,

2. Analiza działalności schroniska młodzieżowego – kontynuacja,

3. Sprawy różne.