Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Temat posiedzenia:

  1. Informacja dotycząca pozyskanych środków zewnętrznych i unijnych w 2015 roku.
  2. Analiza zobowiązań podatkowych wobec Gminy za 2015 rok.
  3. Sprawy różne.