Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Temat posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie skarg złożonych przez

– Państwa Elżbietę i Józefa Owczarzy

– Państwa Ewę i Ireneusza Zielińskich

  1. Sprawy różne.