Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego  Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki – w porządku obrad:

  1. Ocena realizacji planu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży – świetlice wiejskie, środowiskowe i KGW.
  2. Działalność ZGKiM oraz CIS.
  3. Sprawy różne.