Posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy  Kamieniec Ząbkowicki

Porządek posiedzenia:

  1. Ocena realizacji budżetu Gminy w placówkach oświatowych w 2015 roku.