1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 marca 2018 roku oraz w dniu 6 kwietnia 2018 r.
  3. Sprawozdanie z działalności Spółki ZWiK w Nowej Rudzie za rok 2017.
  4. Ocena realizacji zadań przez Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  5. Podjęcie uchwał.
  6. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  7. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.