20. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Wystąpienie Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka zo.o. Nowa Ruda.
  3. Podjęcie uchwał:

> w sprawie wyrażenia zgody na podejmowanie inicjatyw na pozyskanie środków unijnych w ramach programu „Nabór dla 2.3 PoliŚ2014-2020, gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” w wysokości do 26 mln złotych,

> w sprawie braku zgody na podejmowanie inicjatyw na pozyskanie środków unijnych w ramach programu „Nabór dla 2.3 PoliŚ 2014-2020, gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” w  wysokości do 26 mln złotych. 4.  Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.

4.  Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.

5. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.