16. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 09.2015 r.
  3. Stan bezrobocia na terenie gminy – realizacja zadań ustawowych przez Powiatowy Urząd Pracy
  4. Ocena funkcjonowania oświaty w gminie.
  5. Podjęcie uchwał.
  6. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  7. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.