Od wczoraj na wzgórzu tarasów Pałacu Marianny Orańskiej znów widać Kolumnę Zwycięstwa z rzeźbą bogini Nike. To symboliczne przełamanie złych czasów, jakie 77 lat temu dotknęły wielkie dzieło, jakim jest założenie pałacowo-parkowe w Kamieńcu Ząbkowickim.

Przypomnieć można, iż figura Nike na smukłym granitowym postumencie stanęła w tym miejscu po raz pierwszy 8 maja 1872 roku. To – według życzenia Marianny Orańskiej – był widomy znak ukończenia budowy pałacu i otaczającego go parku. Całe przedsięwzięcie było dziełem jej życia, stanowiło zatem wyraz uzasadnionej dumy z wykonanego planu. W 1946 roku doszło do zupełnej dewastacji pałacu, czego apogeum stanowił pożar wywołany przez rezydujących tu wówczas sołdatów Armii Czerwonej. Następne długie lata stały się dla pałacu i parku złym czasem. Prowadzona od 2012 roku przez samorząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki systematyczna praca służy przywracaniu całego kompleksu architektonicznego i botanicznego do piękna, jakie było marzeniem założycielki.

Wspomnianym już elementem rewitalizacji kamienieckiego pałacu jest ustawiona w dniach 8 i 9 sierpnia 2023 r. Kolumna Zwycięstwa z odlaną za brązu rzeźbą bogini Nike. Cały postument wykonany jest z granitu polerowanego i liczy sobie 14 metrów wysokości, z czego sama figura bogini ma 3 metry wysokości. Jest wiernym odwzorowaniem pierwotnej wersji, która była dziełem mistrza sztuki rzeźbiarskiej Christiana Daniel Raucha. Prace nad odtworzeniem i wykreowaniem nowej rzeźby trwały 12 miesięcy i wykonał je artysta rzeźbiarz Piotr Bujak. Należy zaznaczyć, że prace nad pełnym wykończeniem monumentu i jego prawidłową ekspozycją będą jeszcze prowadzone. O terminie uroczystego „odsłonięcia” rzeźby i wielu innych przywracanych do kształtu artefaktów będziemy informować. Przypomnijmy jeszcze jedną ważną informację – prowadzone obecnie prace odtworzeniowe, restauratorskie i rewitalizacyjne stały się możliwe dzięki przyznaniu Gminie Kamieniec Ząbkowickich znaczącego, bo wynoszącego 15 mln zł, wsparcia z funduszu regionalnego finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Na naszych oczach dzieją się ważne momenty w historii Kamieńca Ząbkowickiego – naszego miasta i naszej gminy. Oto podnosi się jeden z kolejnych symboli świetności, ale też niemy świadek późniejszego upadku Pałacu Marianny Orańskiej. 77 lat temu zniszczona została Kolumna Zwycięstwa – wzniesiona jako symbol ukończenia budowy pałacu i upamiętnienia tego historycznego wydarzenia, jakim był unikatowy i wielki projekt zrealizowany ponad 150 lat temu. Dla nas, współczesnych Kolumna Zwycięstwa stanie się symbolem olbrzymiego wysiłku odbudowy. Sens i możliwość spełnienia tak ambitnego planu nie tak dawno wielu osobom był czymś niemożliwym do osiągnięcia, a sam kompleks pałacowo-parkowy wydawał się być skazanym na zapomnienie. Nike wróciła na swoje miejsce, jakie historia wyznaczyła je ponad 150 lat temu. Przywracamy nadal podarowane nam przez historię piękno wytworzone dzięki wyobraźni i pracowitości wielu ludzi. Chcemy nim cieszyć się i podarować je następnym pokoleniom – mówi burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego Marcin Czerniec.