• Kierownik Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) odwołuje pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę namiotowej hali sportowej o pow. użytkowej 631,00 m2 wraz z łącznikiem oraz lokalem użytkowym o pow. użytkowej 36,08 m2 usytuowanej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ulicy Ząbkowickiej 30 w granicach działki nr 188 o pow. ogólnej 0,2880 ha, AM-11, będącej w zarządzie Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi Księgę Wieczystą, Nr KW – SW1Z/00070889/7, wyznaczony na dzień 27 czerwca 2023 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim przy ulicy Ząbkowickiej 26.
  • Przyczyną odwołania przetargu jest potrzeba wyjaśnienia wątpliwości związanych z rozliczeniami podatku VAT z tytułu umowy dzierżawy.

.Kierownik

Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

mgr Agata Mroczek