Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gmina Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy zainteresowali się ogłoszeniem i zapoznali się z treścią programu – treść informacji Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dostępna TUTAJ.

Zgodnie z zarządzeniem nr 312/2022 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 08 grudnia 2022 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, konsultacje odbywały się w terminie od dnia 16.12.2022 r. do dnia 30.12.2022 r.

Projekt uchwały udostępniony był od 08.12.2022 r. na stronach:

  • Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki
  • portalu gminnym – kamienieczabkowicki.eu
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu ul. Ząbkowicka 26

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga, opinia, w zakresie przedstawionego programu. Projekt uchwały w wersji niezmienionej przedstawiony będzie Radzie Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim celem przyjęcia.