1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Dolnośląska Akademia Kompetencji Seniora w 2023 r. 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Dolnośląska Akademia Kompetencji Seniora w 2023 r. Więcej na ten temat: https://umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/konkursy-dla-organzacji-pozarzadowych/konkursy-obslugiwane-przez-dzial-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-dolnoslaska-akademia-kompetencji-seni/

Link do Generatora eNGO:  https://dolnoslaskie.engo.org.pl/konkursy/67

  1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu asystentury osób starszych w 2023 r. 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu asystentury osób starszych w 2023 r. Więcej na ten temat: https://umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/konkursy-dla-organzacji-pozarzadowych/konkursy-obslugiwane-przez-dzial-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-asystentury-osob-starszych-w-202/

Link do Generatora eNGO: https://dolnoslaskie.engo.org.pl/konkursy/65