Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi” zaprasza mieszkańców z Gminy Kamieniec Ząbkowicki na spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców obszaru w związku z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027.

W związku z rozpoczęciem nowego okresu programowania na lata 2021 – 2027 Stowarzyszenie LGD „Qwsi” pracuje nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Na terenie każdej gminy należącej do LGD, organizujemy spotkania ze społecznością lokalną. Spotkanie poświęcone analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru, analizie celów i kierunków rozwoju obszaru, a także kwestii związanych z innowacyjnością, cyfryzacją, środowiskiem, klimatem, zmianami demograficznymi oraz partnerstwem w realizacji LSR.

Spotkanie odbędzie się 27.07.2022 w Gminnym Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickimul. Złotostocka 27, 57- 230 Kamieniec Ząbkowickiw godz. 12:00 – 15:00

Państwa opinie i sugestie dotyczące rozwoju LGD są bardzo ważne i będą miały wpływ na możliwości pozyskania wsparcia finansowego na lata 2021 – 2027. Projekty współfinansowane za pośrednictwem LGD „Qwsi” muszą realizować cele wskazane w LSR. Jest to zatem dokument niezwykle istotny dla wszystkich partnerów biorących udział w kreowaniu rozwoju Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz całego obszaru LGD, dlatego zachęcamy do udziału w spotkaniu i przekazywania swoich pomysłów. Wszystkie uwagi są bardzo cenne i pozwolą nam na stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju odzwierciedlającej rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej naszego regionu.

Serdecznie zapraszamy