Zarząd województwa dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań aktywizujących seniorów w roku 2022.

Łączna wartość dotacji przewidzianych na ten cel wynosi 365 000 zł. Minimalna kwota wsparcia wynosi 12 000 zł, a maksymalna 35 000 zł. Zadania będzie można realizować w okresie od 7 marca do 31 grudnia 2022 r. na obszarze województwa dolnośląskiego. Oferty można składać do 23 lutego 2022 r.

W ramach konkursu zlecone będą zadania polegające na:

  1. prowadzeniu działań zapewniających wsparcie psychologiczne i środowiskowe seniorów, jako formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a także wsparcie seniorów w czasie ogłoszonej pandemii,
  2. udostępnieniu usług asystenckich, tj. wsparcie seniorów w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, np. wsparcie w przemieszczaniu się do m.in. lekarza, punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego,
  3. wzmacnianiu różnych form aktywności i kompetencji seniorów, w tym również wsparcie w sytuacjach kryzysowych mające na celu przeciwdziałanie defaworyzacji oraz wykluczeniu społecznemu senior w (dopuszczalne formy działań zdalnych),
  4. prowadzeniu międzypokoleniowych działań integracyjnych seniorów z dziećmi i młodzieżą.

Szczegółowe informacje w sprawie konkursu po kliknięciu TUTAJ.