Dobiega końca rok 2021. Rozpoczyna się rok 2022, a z nim nowe nadzieje i plany…