Budowa, eksploatacja czy remont własnego obiektu zawsze budzą wiele pytań i wątpliwości. Inżynierowie budownictwa postanowili wesprzeć Polaków w tych działaniach i służyć radą w ramach ogólnokrajowej, jednodniowej akcji w punktach konsultacyjnych. Wydarzenie zaplanowano na 25 września br. Konsultacje są bezpłatne.

Głównym celem organizacji akcji „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu” jest pomoc indywidualnym inwestorom – właścicielom domów jednorodzinnych, przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych, a także edukacja, przybliżenie społeczeństwu zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego.

W ramach akcji każdy będzie mógł zgłosić się do wybranego punktu konsultacyjnego w swojej okolicy (w siedzibie okręgowej izby inżynierów budownictwa, w wybranych PINB-ach i innych urzędach, uczelniach, szkołach, salach konferencyjnych), by uzyskać informacje dotyczące m.in. zakupu działki, procedur związanych z budową domu, wyboru kierownika budowy, materiałów i technologii, jakie zostaną wykorzystane. Na spotkania mogą również zgłaszać się właściciele budynków, które wymagają modernizacji, przebudowy lub generalnego remontu, bądź ich zarządcy. W każdym z punktów konsultacyjnych eksperci PIIB będą pracować w wielobranżowych zespołach.

Akcja: „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu” – sobota – 25 września 2021 r. – Kłodzko – ul. Bolesława Chrobrego 1 – Ratusz Urzędu Miejskiego – Biuro Obsługi Ludności (wejście od dolnej części ratusza)

Osoby dyżurujące: Zbigniew Wnęk (tel: 601766574), Ryszard Babik (tel: 512046520), Anna Stelmach, Mariola Ślusarek-Furgalska. Organizator: Polska Izba Inżynierów Budownictwa (www.piib.org.pl) Patronat honorowy: Ministerstwo Rozwoju i Technologii; Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Patronat medialny: „Inżynier Budownictwa”, „Przegląd Budowlany”.