Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  • Zarządzeniem Nr 22/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 47/2.
  • Zarządzeniem Nr 21/2021 z dnia 21 stycznia 20201 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 47/1.
  • Zarządzeniem Nr 17/2021 z dnia 21 stycznia 20201 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Suszka w granicach działki nr 166/4.
  • Zarządzeniem Nr 16/2021 z dnia 21 stycznia 20201 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Suszka w granicach działki nr 166/2.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 21.01.2021 roku do dnia 11.02.2021 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.