W imieniu Fundacji Dobrych Działań zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i aktywnych obywateli, którzy chcą prowadzić działania na rzecz swoich społeczności lokalnych do udziału w Forum Aktywnych Obywateli i Organizacji Pozarządowych Powiatu Ząbkowickiego i Kłodzkiego. Forum odbędzie się w środę 18 listopada 2020 r.  o godz. 1600 na platformie ZOOM.

Podczas wydarzenia będą Państwo mogli zapoznać się z ofertą wsparcia aktywności pojedynczych osób, grup nieformalnych jak i organizacji pozarządowych. Program Forum:

  • Centrum Aktywności Obywatelskiej – oferta wsparcia aktywności obywatelskiej i działań NGO na rok 2020 i 2021,
  • Współpraca z wolontariuszami w czasie pandemii,
  • Ustawa o dostępności – obowiązki organizacji pozarządowych – krótkie szkolenie o dostępności,
  • Obowiązująca oferta realizacji zadań publicznych oraz źródła finansowania działań na rzecz środowisk lokalnych, aktualne konkursy
  • Dobre praktyki realizacji projektów.

Forum poprowadzą:

dr Małgorzata Franczak – trenerka, specjalistka ds. zarządzania rehabilitacją; koordynatorka i realizatorka działań w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz dostępności; autorka raportów i artykułów z zakresu polityki społecznej, problematyki osób z niepełnosprawnościami, wdrażania Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami i dostępności,

Waldemar Weihs – prezes Fundacji Merkury, specjalista ds. prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Pożytku Publicznego,

Bożena Wójcicka – manager projektów społecznych, specjalistka ds. zarządzania projektami, trenerka, doradca ds. zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Udział w Forum jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmujemy do 17.11.2020 (wtorek) za pomocą:

  • formularza zgłoszeniowego elektronicznego: https.\\tiny.pl/7knvm
  • formularza zgłoszeniowego tradycyjnego przez email: fddfundacja@gmail.com
  • Kontakt: Fundacja Dobrych Działań: 606333989
  • Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie: http://fundacjadobrychdzialan.org/

Forum realizowane jest w ramach projektu: „Ząbkowicko – Kłodzkie Centrum Aktywności Obywatelskiej” Spotkajmy się na Forum!