Sentencja, której autorem jest Marek Twain jest dobrym początkiem do wyrażenia tego, czym jest praca nauczycieli. Ich żmudny, wymagający niejednokrotnie poświęceń, wysiłek nad edukacją i wychowaniem młodego pokolenia zasługuje nie tylko na okolicznościowe słowa szacunku, ale też na codzienne uznanie.

W Dniu Edukacji Narodowej tego właśnie codziennego dostrzegania osobistego zaangażowania nauczycieli w rozwój dzieci i młodzieży życzymy Paniom i Panom pedagogom oraz pracownikom oświaty najbardziej. Wierzymy, że dziewczęta i chłopcy oraz rodzice doceniają lub docenią w przyszłości jak wiele dobra w postaci wiedzy i wzorów społecznych przekazują im wszyscy, którzy swoją pracą zawodową tworzą społeczności szkolne i przedszkolne.

Serdecznie życzymy całej Kadrze oświatowej w Gminie Kamieniec Ząbkowicki osobistego szczęścia, wielu sił do dalszej pracy i satysfakcji z tego, jak się sprawują Państwa wychowankowie i uczniowie.

Marcin Czerniec – wójt Gminy

Bernadeta Chodasewicz – przewodnicząca Rady Gminy