Tegoroczne 3-majowe świętowanie, choć było skromne, podniosło nas na duchu. Polska jest naszym wspólnym domem i jesteśmy odpowiedzialni za to, by tak było nadal.

Budujemy wspólnotę nie tylko od święta, ale także codzienną pracą. Wczoraj, wprawdzie mniej licznie, ale spotkaliśmy się w kościele parafialnym na Mszy św. za Ojczyznę. Od dzisiaj rozpoczynamy stopniowy powrót do nowej rzeczywistości. Nadal uważajmy na zdrowie innych osób i swoje. Jednocześnie chcemy odzyskać tempo życia i realizować nowe plany.

Zapewniam, że samorząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki będzie nadal podejmować wszelkie możliwe działania, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczne życie, rozwój lokalnej społeczności i udział naszej małej ojczyzny w tym, co dobre dla całej Polski.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki