Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

^^

 • Zarządzeniem Nr 111/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Mrokocin 33/6,
 • Zarządzeniem Nr 112/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II przy ul. Szkolnej 7/9,
 • Zarządzeniem Nr 113/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 892,
 • Zarządzeniem Nr 114/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 321,
 • Zarządzeniem Nr 115/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 579/3,
 • Zarządzeniem Nr 116/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 745/11,
 • Zarządzeniem Nr 117/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 247/4,
 • Zarządzeniem Nr 118/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 854,
 • Zarządzeniem Nr 119/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 194/2,
 • Zarządzeniem Nr 120/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 741/3,
 • Zarządzeniem Nr 121/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 66/2,
 • Zarządzeniem Nr 122/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 247/2,
 • Zarządzeniem Nr 123/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 490.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 22.04.2020 roku do dnia 13.05.2020 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.

^^