W środę 26 lutego 2020 r. o godz.12:30 w sali Gminnego Centrum Kultury (Kamieniec Ząbkowicki, ul. Złotostocka 27) odbędzie się 16. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24 stycznia 2020 roku.
  3. Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki
  • informacja o stanie porządku publicznego
  • bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
  • bezpieczeństwo p/pożarowe i p/powodziowe
  1. Podjęcie uchwał.
  2. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  3. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bernadeta Chodasewicz