Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.   

  • Zarządzeniem Nr 403/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 550/17.
  • Zarządzeniem Nr 404/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 550/5.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 12.12.2019 roku do dnia 02.01.2020 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się w/w nieruchomość.