Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  • Zarządzeniem Nr 160/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Pomianów Górny w granicach działki nr 24,
  • Zarządzeniem Nr 163/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Pomianów Górny w granicach działki nr 12,
  • Zarządzeniem Nr 164/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Suszka w granicach działki nr 77.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 17.06.2019 roku do dnia 08.07.2019 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się w/w nieruchomość.