W   ramach edukacji prozdrowotnej uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim – jeszcze przed wakacjami – brali udział w konkursie plastycznym pod hasłem „Nie pal przy mnie, proszę!”

Konkurs stanowił jeden z elementów programu edukacji antynikotynowej adresowany do uczniów klas młodszych i ich rodziców, a inicjowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji.  Zgromadzono 24 prace plastyczne wykonane różnymi technikami, w dowolnym formacie.

20 maja 2019 r. rozstrzygnięto konkurs. Komisję stanowił zespół w składzie: nauczyciel plastyki – pani Bogumiła Pietrusewicz, pielęgniarka szkolna – pani Kazimiera Szymocha, pedagog szkolny – pani Elżbieta Cwek oraz szkolny koordynator programu, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – pani Ewa Otfinowska.

Po wnikliwej analizie prac, uwzględniając pomysłowość, zgodność z tematem i estetykę, wyłoniono następujących laureatów:

  • I miejsce: Karolina Załęska kl.1a
  • II miejsce: Julia Ryng kl.1b
  • III miejsce: Michał Bierut kl.2a

Wyróżnienia:

  • Marta Mroczek kl. 1a
  • Klaudia Orzeł kl. 1a
  • Maja Jagodzińska kl. 1a
  • Hanna Budnik kl. 1a
  • Zofia Kałuża kl. 1b
  • Mikołaj Jagoda kl. 2a
  • Wiktoria Urbaniak kl. 2a

Zwycięzcy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a wszyscy uczestnicy konkursu – oceny celujące z edukacji plastycznej.  W holu szkoły zorganizowano wystawę prac plastycznych „Nie pal przy mnie, proszę!”, którą mogą podziwiać wszyscy uczniowie i rodzice. Prace laureatów będą także wyeksponowane w przychodni medycznej w Kamieńcu Ząbkowickim „Medicus” w celu uświadomienia dzieci i dorosłych o szkodliwości palenia papierosów i tzw. biernego palenia.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy wspaniałej postawy prozdrowotnej i proekologicznej, a rodzicom dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie.

Organizator konkursu: Ewa Otfinowska