Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

&

Zarządzeniem Nr 127/2019 z dnia 28 maja 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Sławęcin w granicach działki nr 51/3

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 28.05.2019 roku do dnia 18.05.2019 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się w/w nieruchomość.