Uczniowie klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z wychowawcami wyruszyli w barwnym korowodzie powitać kalendarzową wiosnę.

21 marca 2019 r. niosąc kolorowe gaiki symbolizujące wiosnę wszyscy bacznie obserwowali budzącą się do życia przyrodę. W pochodzie nie zabrakło oczywiście słomianych kukieł uosabiających odchodzącą zimę. Marzanna zgodnie z tradycją powinna zostać spalona i wrzucona do rzeki. Jednak, by nie zatruwać środowiska i nie śmiecić, kukły stanowiły kilkudniową dekorację szkolnego ganku i zostały zamienione na ekośmieci.

Wychowawcy klas 1 -3 serdecznie dziękują Rodzicom za pomoc w przygotowaniu marzann i gaików.

Ewa Otfinowska