Nawet 85% dotacji do projektu dla przedsiębiorcy, czyli do 23 tys. zł, przy 15% wkładzie własnym, można otrzymać na rozwój firmy. Wnioski o te pieniądze przyjmuje inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości we Wrocławiu. I mogą o nie starać się przedsiębiorcy z okolic Kłodzka, Ząbkowic i Dzierżoniowa.

Granty mogą być przeznaczone m.in. na sfinansowanie biznesplanu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, stworzenie nowego modelu biznesowego, czy poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania np. dotacji, kredytów, pożyczek. Przedsiębiorca może także wykorzystać pieniądze na poszukiwanie nowych inwestorów. Ten wachlarz możliwości jest dość szeroki – informuje Anna Ziarko, kierownik ds. rozwoju w inQUBE Uniwersyteckim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Grant na doradztwo, który ma ułatwić rozwój firm, skierowany jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zatrudniają do 250 pracowników. A same wnioski nie są skomplikowane – twierdzą specjaliści.

Na każdym kroku realizacji projektu, pracownicy inQUBE Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości pomagają w wypełnieniu dokumentacji. Informacji można zasięgnąć telefonicznie (71 36 80 858, 71 36 90 681), przez e-mail (uip@ue.wroc.pl) lub osobiście (w siedzibie inQUBE w budynku biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) lub ze strony internetowej inqube.pl.

Specjalistów z Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości we Wrocławiu będzie można spotkać w infopunktach:

  • 26 lutego, we wtorek – Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, ul. H. Sienkiewicza 11, w godz. od 10.00 do 14.00,
  • 28 lutego, w czwartekUrząd Miejski w Ziębicach, ul. Przemysłowa 10, w godz. od 10.00 do 14.00,
  • 5 marca, we wtorek – Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, w godz. od 10.00 do 14.
  • 6 marca, w środa – Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 15 – sala konferencyjna, pokój nr 3, godz. 11.30-15.00.

kontakt: Rafał Sterczyński –>  rafal.sterczynski@ue.wroc.pl