W Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim uczcili na sportowo 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, 22 października 2018 r., w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr II im. Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim został rozegrany turniej koszykówki.. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem wszystkich na sali przez dyrektora Arkadiusza Albrechta. Wszyscy odśpiewaliśmy hymn narodowy.

Wcześniejsze losowanie zadecydowało o kolejności rozgrywek. Uczestnicy turnieju mieli do dyspozycji dwa boiska na których jednocześnie rozgrywane były mecze zarówno dziewcząt jak i chłopców. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek pełnili nauczyciele wychowania fizycznego w osobach Paula Łuczak i Grzegorz Czachor. Turniej przebiegał w zdrowej, sportowej atmosferze. Podczas zawodów widoczne było duże zaangażowanie zawodników oraz prezentowaną przez nich postawę fair – play.

W grupie dziewcząt najlepsza drużyną okazała się reprezentacja klasy VIII, która zajęła pierwsze miejsce. Kolejno: II miejsce klasa VI, III miejsce klasa VII, miejsce IV klasa V A i V B. W grupie chłopców zwycięzcami zostali reprezentanci klasy VIII grupa 2. II miejsce zajęli uczniowie z klasy VIII grupa 1, III miejsce klasa VI, miejsce IV reprezentanci klasy VA , klasa VII i klasa V B zajęły V miejsce.

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za uczestnictwo w turnieju. Mamy nadzieję, że rozgrywki będą miały charakter cykliczny i cieszyć się będą dużym zainteresowaniem uczniów.