Uroczystość, podczas której pierwszoklasiści stali się prawowitymi uczniami szkoły, odbyła się  2 października 2018 r.

Najpierw dyrektor szkoły Pan Arkadiusz Albrecht przywitał zaproszonych gości oraz uczniów, przedszkolaków, rodziców i pracowników szkoły. Następnie pierwszoklasiści uroczyście ślubowali być dobrymi Polakami, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosną. Przyrzekali być dobrym kolegą, dobrą koleżanką oraz swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po ślubowaniu zostali pasowani na uczniów przez dyrektora szkoły Pana Arkadiusza Albrechta. Poświęcenia tarcz dokonał ksiądz proboszcz Wojciech Drab.

Miłą niespodzianką dla pierwszoklasistów były upominki – pluszowe misie od wójta, które Pana Marcin Czerniec w imieniu Rady Gminy i własnym wręczał osobiście oraz słodycze od rodziców. O młodszych kolegach i koleżankach pamiętali również uczniowie klasy drugiej, od których pierwszoklasiści także otrzymali prezenty. Na zakończenie uroczystości dzieci zaprezentowały krótki program artystyczny, który bardzo wszystkim się podobał. Uwieńczeniem pasowania był poczęstunek przygotowany dla uczniów klasy pierwszej przez ich rodziców.

Kornelia Ciszek – sekretarz zarządu Samorządu Uczniowskiego pod opieką Alicji Walerian