Inwestycja związana z dalszym wodociągowaniem Sołectwa Ożary jest już faktem. Na początku tego tygodnia odbyło się zebranie wiejskie w tej sprawie. Wójt Marcin Czerniec zapoznał mieszkańców z warunkami inwestycji.

Realizacja zadania już się rozpoczęła. Wszyscy mieszkańcy mają bezpośrednią możliwość wykonania przyłącza do swojego domu w uzgodnieniu z wykonawcą. Cały projekt poprzedzony został składanymi w 2015 roku deklaracjami przyłączeniowymi. – Cieszę się, że udało się pozyskać znaczące środki na kontynuację i ostateczne zakończenie tej inwestycji w wysokości prawie 1,2 mln złotych. Nie mniej jednak ważniejsze jest to, iż dzięki rozsądnej polityce finansowej zabezpieczyłem również olbrzymi wkład własny gminy w wysokości 1,8 mln zł. Trzeba wiedzieć, że całość inwestycji zamyka się w kwocie ponad 3 mln zł. Ponad 8 kilometrów wodociągu ostatecznie zamknie problem niedoboru wody w tym sołectwie. Na dniach zakończy się również procedura przetargowa dla zadania analogicznego, jakie będzie prowadzone w sołectwie Doboszowice. Tym samym do końca roku zakończymy całość wodociągowania naszej gminy, co oznacza wywiązanie się z moich obietnic dla mieszkańców obu sołectw.  – powiedział wójt Marcin Czerniec.

W spotkaniu brali udział: przedstawiciel wykonawcy, inspektor nadzoru z ramienia gminy, radna powiatu Agnieszka Tandereszczak, radny gminy Ryszard Kleniuk oraz przewodniczący rady sołeckiej Krzysztof Domagała i Pani sołtys Beata Postawa.