Kwiecień – miesiąc kanonizacji Jana Pawła II – to w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II był czas, kiedy podejmowaliśmy wiele działań poświęconych pamięci Patrona.

W tym roku szkolnym wspominaliśmy życie, nauki i twórczość Papieża – Polaka poprzez opracowanie gazetek, udział w konkursach związanych z Patronem Szkoły, obecność na szkolnym apelu i uroczystej Mszy Świętej w kaplicy pw. Matki Bożej Częstochowskiej, wspólne modlitwy i zapalenie zniczy przy pomniku świętego Jana Pawła II oraz organizację Regionalnego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II.

Samorząd Uczniowski