Wycieczka dydaktyczna na Politechnikę Wrocławską miała za cel szczególny Wydział Fizyki i Astronomii. W wyjeździe wzięło udział 45 uczniów kamienieckich szkół z klas VII i klas II  oddziałów gimnazjalnych.

Celem było umożliwienie młodzieży  zdobycie nowej wiedzy, pogłębiania ich zainteresowań. Młodzież uczestniczyła w dwugodzinnym wykładzie i pokazach doświadczeń na temat różnego rodzaju energii. Podczas wykładu uczniowie dowiedzieli się o takich energiach jak energia potencjalna grawitacji, energia kinetyczna, energia słoneczna, energia wiatrowa, energia jądrowa, energia sprężystości, energia chemiczna oraz  energia mechaniczna.

Udział w tych zajęciach, które przeprowadzono 20 marca 2018 r., pozwolił naszym uczniom rozszerzyć i przyswoić wiedzę na temat energii.  Poznali wady i zalety jej wytwarzania oraz  dowiedzieli się o źródłach energii odnawialnych. Pobyt na Wydziale Fizyki i Astronomii  był okazją do bezpośredniego obcowania młodzieży z pokazami doświadczeń. Końcowym efektem zajęć był pokaz fal dźwiękowych poprzez ukazanie fali akustycznej. Dzięki lekcji dzieci zdobyły dużo wiadomości a wycieczka dostarczyła im wiele niezapomnianych wrażeń. W czasie drogi powrotnej opowiadaliśmy o swoich wrażeniach z pobytu na uczelni, który był świetnym doświadczeniem i zachętą dla uczniów do zdobywania nowej wiedzy. Mamy nadzieję, że się tam wybierzemy w niedługim czasie.

Organizatorem wycieczki była pani  Lidia Jagoda, która serdecznie dziękuje paniom Dorocie Pastuszczak, Monice Szczepańczyk oraz mamie uczennicy pani Wiolecie  Brzozowskiej-Szkrabko  za opiekę na uczniami. Wyjazd na Wydział Fizyki był dopełnieniem pracy uczniów, którzy w grupach realizowali szkolny projekt pt. „Rodzaje energii´. Na lekcjach przedstawiali przygotowane plakaty, a następnie zaprezentowali je wszystkim uczniom naszej szkoły w klasie fizycznej i na korytarzu.

Lidia Jagoda