Dzięki dofinansowaniu, jakie – tym razem – gmina przyznała, możliwe było przeprowadzenie kolejnego etapu renowacji zabytkowych witraży okiennych w kościele parafialnym w Kamieńcu Ząbkowickim.

Ukończona została cała południowa ściana świątyni. Miejsce, gdzie spotykamy się na modlitwie jako społeczność lokalna, i które jest nawiedzane przez pielgrzymów i turystów zostało uratowane przed katastrofą budowlaną wynikającą z uszkodzenia elementów konstrukcyjnych.

Dotacja Gminy Kamieniec Ząbkowicki dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Św. Jakuba Starszego w Kamieńcu Ząbkowickim wyniosła 50 000 zł i stanowiła 50% kosztów wykonanych prac konserwatorskich i restauratorskich.