W Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II odbył się konkurs „Cyberbezpieczni”, którego celem jest podnoszenie świadomości młodych ludzi o technologii informacyjnej i cyberbezpieczeństwie, a tym samym zapewnienie im większej ochrony w wirtualnej rzeczywistości. 

Celem jest popularyzowanie wśród uczniów bezpiecznego korzystania z Internetu, pokazywanie pozytywnych wzorców, zwrócenie uwagi na potencjał sieci oraz różne możliwości jej zastosowania – w edukacji, w kontaktach z rówieśnikami, a także jako formę twórczej rozrywki. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 6-7 szkół podstawowych. W konkursie brało udział 36 uczniów.

Wyniki konkursu etap szkolny:

  • I miejsce: Bartłomiej Kwiatkowski,
  • II miejsce: Maciej Kopyś,
  • III miejsce: Wiktoria Śnieżek
  • Wyróżnienia: Kewin Rogólski,Emilia Łukasik,Wiktoria Sarzyńska, Aleksy Krekora, Jessica Ciborowska, Manuela Siwak, Kaja Kaługa.

Organizatorzy: Warszawski Instytut Bankowości oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Partnerzy: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, a w naszej szkole koordynatorem jest pani Milena Skotnicka.